CZY PROJEKTOWAĆ INSTALACJĘ WĘGLOWĄ ?

Przykładem lat ubiegłych kiedy to nie było obowiązku projektowania i uzgadniania dokumentacji projektowej większość inwestorów nie opracowywało wspomnianej dokumentcji.  Po nowelizacji przepisów Prawa Budowlanego stało się to obowiązkowe . Zarządcy nieruchomości zaczęli wymagać dokumentacje instalacji projektowanych jak i również już wykonanych (szczególnie w przypadku zamiany lub wykupu lokalu mieszkalnego). Powstał problem tzw. samowolek budowlanych.

Wraz z kolejną nowelizacją Prawa Budowlanego , która weszła w życie w zeszłym roku znowu nie ma konieczności projektowania instalacji sanitarnych w budynkach jedno lub wielo rodzinnych , poza wewnętrzną instalacją GAZU , która podlega obowiązkowemu projektowaniu oraz uzgodnieniu przedmiotowemu wraz z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę..

Kolejna zmiana Prawa Budowlanego niesie za sobą jednocześnie wiele zmian , co do których jednostki zarządzające nieruchomościami, adminstacje niekoniecznie chcą się podporządkować .  Wiąże się to z faktem iż owe administracje zarządzające nieruchomościami przy okazji wydawania decyzji-zgody na wykonanie ogrzewania wymagają pełnej dokumentacji projektowej każdej instalacji sanitarnej , ponieważ dzięki takiemu działaniu robią sobie porządek w dokumentacji , mając jednocześnie częściowo zinwentaryzowane obiekty-lokale mieszkalne.   Wiadomo , jest to niezgodne z Prawem Budowlanym , niestety często jest to obarczone wewnętrznymi przepisami lub postanowieniami działającymi w danych jednostkach zarządzających nieruchomościami.

Wychodząc naprzeciw problemowi ,w firmie  DUEL ZABRZE projektujemy każdemu klientowi każdą instalacje ponieważ uwarzamy , że dokumentacja instalacji acczkolwiek nie musi być wymagana , w naszym mniemaniu każda instalacja musi być zaprojektowana .

 

DUEL logo